VERBINDEN IN EEN TIJD VAN ISOLATIE

Sound Trip Tribe is hard bezig met alle muzikale verenigingen een platform te bieden waar zij nog samen aan de slag kunnen met wat ze het liefst doen, om ons zo met zijn allen door deze moeilijke tijden heen te slaan. The Academy of Vocal Arts in Den Haag draait nu hun hele lesprogramma via ons platform: dat zijn meer dan honderd leerlingen!

Ook begint Christelijke Muziekvereniging te Hattem deze week met een online traject, met muzikanten van tussen de tien en tachtig jaar. Nog vijf orkesten wachten met smart op een plek op het platform.Deze groepen draaien zelfstandig, maar iedereen week hebben wij een spreekuur met de organisatie en artistiek leiders via Google Hangouts, om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.

Danielle van Lieshout, The Academy of Vocal Arts

“De online omgeving die Sound Trip World heeft gecreëerd in samenwerking met Google is een erg fijne omgeving om in te werken. De kinderen van de Academy of Vocal Arts (ACVA) kunnen noodgedwongen tijdelijk niet samen zingen, maar vinden in deze omgeving een alternatieve weg om met muziek bezig te zijn, elkaar (online) te ontmoeten en nieuwe dingen te ontdekken. Net als de fijne samenwerking met de organisatoren van Sound Trip World, loopt het allemaal erg soepel!”

Iedereen is beïnvloed door de situatie omtrent het Coronavirus. Wij willen er graag alles aan doen om artiesten en muzikanten te steunen, zonder kosten. Een gift stellen we op prijs, maar belangrijker voor ons is dat iedereen juist nu muziek met elkaar kan blijven maken!

CONNECTING US IN TIMES OF ISOLATION

Sound Trip Tribe is working hard to offer all musical associations a platform where they can still work together on what they love to do most, in order to get us all through these difficult times. The Academy of Vocal Arts in The Hague now runs their entire teaching program via our platform: that’s more than a hundred students!

This week, The Christian Music Association in Hattem starts with an online program, musicians between ages ten and eighty. Five more orchestras are eagerly waiting for a spot on the platform. These groups run independently, but every week, we have a consultation hour with the organization and artistic leaders via Google Hangouts, to learn from each other and exchange experiences.

Danielle van Lieshout, The Academy of Vocal Arts

“The online environment that Sound Trip World has created in collaboration with Google is a very pleasant environment to work in. The children of the Academy of Vocal Arts (ACVA) can’t sing together for now, but in this environment they find an alternative way to engage in music, meet up (online) and discover new things. Just like the pleasant cooperation with the organizers of Sound Trip World, it all goes very smoothly! ”

Everyone has been affected by the situation regarding the Coronavirus. We would like to do everything we can to support artists and musicians at no cost. We appreciate a donation, but the most important thing to us is that everyone can continue to make music together!

To Sound trip tribe